AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Elanlar

2021-05-19 09:29:07 1021

Birləşmiş seksiya "Neft və qaz geologiyası, geofizikası və geokimyası" “Neft – qaz yataqların işlənməsi istismarı” olacaqdır.

21 May 2021-ci il tarixində AMEA Neft və Qaz İnstitutunda birləşmiş seksiya "Neft və qaz geologiyası, geofizikası və geokimyası" “Neft – qaz yataqların işlənməsi istismarı” olacaqdır.