AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Neft-qaz geofizika şöbəsi

Tel.

(+994 12) 539 27 60
(+994 50) 221 94 25

Faks   
Elektron poçtu nyusubov@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

g.-m.e.d. Yusubov Namaz Puti oğlu

İşçilərin ümumi sayı 4
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Geofiziki kəşfiyyat üsullarıının tətbiqilə böyük dərinliklərdə (7-14 km) yerləşən çöküntü kompleksinin neft-qazlılıq potensialının nəzəri və eksperimental tədqiqatları

Əsas elmi nəticələri