AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Kitabxana

Tel.

(+994 12) 493 67 89

Faks   
Elektron poçtu sitareresulova@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Rəsulova Sitarə Qurbanəli qızı