AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-09-16 10:25:52 647

Müdriklik zirvə yolunun ömür çalarları

Fəxrəddin Kərimovun 70 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalında məqalə çap olunub