AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-10-26 06:36:10 837

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “SOCAR Proceedings” jurnalında məqaləsi çapdan çıxıb

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı Samirə Məhərrəmovanın “Повышение эффективности процесса извлечения конденсата на газоконденсатных месторождениях при различных режимах разработки” (Improvement of Efficiency of the Process of Extraction of Condensate on Gas-Condensate Deposits with Various Development Modes) adlı məqaləsi “SOCAR Proceedings” jurnalında çapdan çıxıb.

https://drive.google.com/file/d/1y0L2Uul1si1jc8yAS55eZGv2kKtTm8IZ/view?usp=sharing