AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-12-13 10:41:31 663

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı ABŞ-da çap olunan jurnalın redaksiya heyətinə üzv qəbul edilib

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun “Karbohidrogen yataqlarının işlənilməsinin texniki-texnoloji və iqtisadi problemləri” şöbəsinin müdiri, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Bünyad Kazımov ABŞ-da çap olunan “Engineering Science (ES)” jurnalının redaksiya heyətinə üzv qəbul edilib.