AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2023-04-03 15:35:50 354

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında məqaləsi çap olunub

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun “Lay sistemlərinin hidroqazdinamikası” şöbəsinin böyük elmi işçisi Samirə Məhərrəmovanın “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında “Üfüqi quyuya qərarlaşmış rejimdə qaz axını prosesinin modelləşdirilməsi” məqaləsi çap olunub.