AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2023-09-04 10:27:09 81

XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan Xəzər neftinin tarixinin açılmamış səhifələri (1950-1994-cü il sentyabr)

AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, “Azərbaycan Respublikası tarixi” şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cəbi Bəhramovun “Unexposed pages of the history of Azerbaijan’s Caspian oil in the second half of the 20th century (September 1950-1994) (XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan Xəzər neftinin tarixinin açılmamış səhifələri (1950-1994-cü il sentyabr))“ adlı məqaləsi İtaliyanın “Rivista di Studi Politici” jurnalında çap olunub.


https://drive.google.com/file/d/15_q1ZmNX5QRFuUuORL1z_xgg5cu1DaK3/view?usp=sharing