AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-01-12 10:49:39 950

AMEA Neft və Qaz İnstitutunda növbəti imtahan keçirildi

12 yanvar 2021-ci il tarixində AMEA Neft və Qaz İnstitutunda növbəti imtahan keçirildi. İmtahan “Zoom” proqramı vasitəsilə onlayn keçirilmişdir.
II kurs magistrantı İsmayıl İsmayılov “Təbii rezervuarların litoloji, morfoloji və genetik xüsusiyyətləri” fənni üzrə imtahan verib və yüksək nəticə ilə qiymətləndirilib.
İmtahan prosesində komissiyanın üzvləri g.-m.e.d., professor Vaqif Qurbanov, Lətif Sultanov və Təhsil şöbəsinin müdiri Arif Hüseynov iştirak edib.