MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

News

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft v...

Details More

Neft və Qaz İnstitutunda Həmka...

Details More

Neft Qaz İnstitutu ilə Qazaxıs...

Details More

Announcement

“Neft-Qaz problemləri və pers...

Details More

SOCAR-ın Elm Fondu elmi tədqiqa...

Details More

HOTMUD beynəlxalq yay məktəbi ...

Details More