AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

Şixiyev Nuhbaba Hacıbala oğlu

Xairova Nailə Seraqovna

Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı 

Əliyev Ehtibar İbrahim oğlu

Kazımov Bünyad Zinhar oğlu