AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Rəhbərlik

Direktor

Akademik Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 493 67 51

Faks: (+994 12) 492 56 99

E-poçt: kadirovf@gmail.com,
fakhraddin.kadirov@science.az

Direktor müavini Elmi işlər üzrə

Professor Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 493 67 13

Faks: (+994 12) 493 67 89

E-poçt: vaqifqurbanov@mail.ru

Direktor müavini Ümumi işlər üzrə

Əliyev Ehtibar İbrahim oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 493 67 51

Faks: (+994 12) 493 67 89

E-poçt: ehtibaraliyev@gmail.com

Elmi katib

Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı

Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 498 12 83

Faks: (+994 12) 493 67 89

E-poçt: huseynova_shalala@yahoo.com