AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Elanlar

2021-11-25 07:14:30 835

NOMATEN Beynəlxalq Mükəmməllik Mərkəzi Material Elmləri üzrə PhD tələbələri və post-docları işə qəbul edir

NOMATEN CoE Material Elmlərinin aşağıdakı sahələri üzrə PhD namizədləri və post-docları işə qəbul edir:
- Funksional xüsusiyyətlər (Functional Properties)
- Materialların xarakteristikası (Materials Characterization)
- Materialların strukturu, informatika və funksiyası (Materials Structure, Informatics and Function)
- Funksional materiallarda mürəkkəblik (Complexity in Functional Materials)
- Tibbi Tətbiqlər üçün Yeni Radiofarmasötiklər (Novel Radiopharmaceuticals for Medical Applications)
Bundan əlavə, biz mütəxəssislər axtarırıq:
- Korroziya (Corrosion)

Dr Jacek Gajewski
Beynəlxalq Layihələr üzrə Koordinator
(Baş Layihə Direktoru, LEAR, CyberLAB P.I.)

Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi (NCBJ)
www.ncbj.gov.pl Jacek.Gajewski@ncbj.gov.pl

http://nomaten.ncbj.gov.pl/job-vacancies