AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Elanlar

2022-07-21 07:16:48 918

Azərbaycan üçün DAAD təqaüdləri ( 2022-2023)

Doktorantura və tədqiqat təqaüdləri

Tədqiqat təqaüdü- İllik təqaüd (Doktorantura namizədləri üçün)
Hədəf: Doktorantlar,təqaüdün başlanma müddətinədək magistr təhsilini bitirən gənc tədqiqatçılar
Qısa təsvir: Alman elmi rəhbərin razılığı ilə Almaniyada ali məktəbdə və ya ali məktəbdən kənar tədqiqat institutlarında tədqiqat layihəsinin maliyyələşdirilməsi
Ödəniş: aylıq 850-1.200 € təqaüd ,sığorta xərcləri , səyahət xərcləri,ailə üzvləri (yalnız həyat yoldaşı və əgər varsa övladı) üçün əlavə ödəniş
Müddəti: 7-12 aylıq
Müraciət üçün son tarix: 15.11.2022
Müddəti 7 ay və ya daha çox olan təqaüd sahibləri təqaüdlərinə ən tez 01 oktyabr 2023-cü il tarixində başlayacaqlar.
Ətraflı məlumat: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=57140602

Tədqiqat təqaüdü-Doktorantura (Almaniyada Doktorantura proqramları)
Hədəf: Təqaüdün başlanma müddətinədək magistr təhsilini bitirən gənc tədqiqatçılar
Qısa təsvir: Almaniyada ali məktəbdə və ya ali məktəbdən kənar tədqiqat institutlarında doktorantura təhsilinin maliyyələşdirilməsi
Ödəniş: aylıq 1.200 € təqaüd ,sığorta xərcləri , səyahət xərcləri,ailə üzvləri (yalnız həyat yoldaşı və əgər varsa övladı) üçün əlavə ödəniş
Müddəti: maks 4 illik
Müraciət üçün son tarix: 15.11.2022
Ətraflı məlumat: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=57135739

Tədqiqat təqaüdü - Bi-National doktorantura/Cotutelle (İki ölkə tərəfindən nəzarət edilən Doktorantura dərəcələri)
Hədəf: Doktorantlar,təqaüdün başlanma müddətinədək magistr təhsilini bitirən gənc tədqiqatçılar
Qısa təsvir: Azərbaycanda və Almaniyada elmi rəhbər olmaqla Almaniyada ali məktəbdə və ya ali məktəbdən kənar tədqiqat institutlarında tədqiqatın müəyyən bir hissəsinin maliyyələşdirilməsi
Ödəniş: aylıq 1.200 € təqaüd ,sığorta xərcləri , səyahət xərcləri,əlavə ödəniş
Müddəti: maks 2 illik
Müraciət üçün son tarix: 15.11.2022
Ətraflı məlumat: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=57507783

Məzunlar üçün təqaüd proqramları
Bütün ixtisas sahələri üzrə təhsil almış məzunlar üçün master təqaüdü
Hədəf: Təhsilin sonuncu kursunda oxuyan tələbələr,ali məktəb tələbələri
Qısa təsvir: Almaniyada ali məktəblərdə bütün ixtisaslar üzrə master təhsilinin maliyyələşdirilməsi
Ödəniş: aylıq 850 € təqaüd ,sığorta xərcləri , səyahət xərcləri,ailə üzvləri (yalnız həyat yoldaşı və əgər varsa övladı) üçün əlavə ödəniş
Müddəti: 10-24 ay
Müraciət üçün son tarix: 28.10.2022

Ətraflı məlumat:https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50026200
https://www.daad-georgia.org/az/t-qaued-axtarisi/az-rbaycan-uecuen-daad-t-qauedl-ri/