AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Neft-qaz sahəsinin geoekoloji problemləri şöbəsi

Tel.

(+994 12) 493 10 88

Faks   
Elektron poçtu f_kerimov@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri

Kərimov Fəxrəddin Nəcməddin oğlu

İşçilərin ümumi sayı 7
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

CO2 qazının atmosferə atılmasının qarşısının alınması üçün beynəlxalq səviyyədə işlənən layihələr və tətbiqlər haqqında məlumatların toplanması; CO2 qazının tutulub-yığılması üçün qurğular istehsal edən şirkətlər ilə əlaqələrin yaradılması; Azərbaycanda təbii qazdan istifadə etməklə enerji istehsal edən iri müəssisələrin təyin edilməsi; tullantıların inventarlaşdırılması və həcmlərin hesablanması; tullantıların GİS xəritəsinin qurulması; CO2 – nin saxlanması üçün geoloji formasiyaların araşdırılması.

Əsas elmi nəticələri

Hökümətlərarası və Azərbaycanda təsdiq edilmiş metodikalara uyğun olaraq atmosferə atılan CO2 qazlarının inventarlaşdırılması, tutularaq xammal kimi məqsədyönlu istifadəsi, təbii metan qazına qənaət edilməsi.