AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Mamalov Yevgeniy Nikolayeviç

Anadan olduğu yer Azərbaycan Bakı ş.
Təvəllüdü 31.01.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

05.15.06

Neft-qaz yataqlarının quyu vasitəsilə işlənməsi.

Qatlı-qeyri bircins məsaməli mühitdə laydaxili yanmanın əsas qanunauyğunluqları.

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
52

22

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Laydaxili bircins və qeyri-bircin qatlı laylara kombinəli təsir etmə üsullarının öyrənilməsi.
Elektrokimyavi fəallaşdırılmış su və onunla digər üsulların kombinasiyalarının təsiri ilə laydan neft hasilatının intensivləşdirilməsinin bir sıra məsələlərinin oyrənilməsi.
Elmi əsərlərinin adları

1. Bircins və qeyribircins laylara buxarın laydaxili generasiyası.
2. Laydaxili oksidləşmə prosessləri əsasında laya kombinasiyalı təsir üsulları.

3. Bircins və qeyribircins laylara laydaxili yanma ilə qələvə və karbamid vurulması tədqiqatları.

4. Neftin laydan elektrokimyavi fəallaşdırılmış təbii sularla sıxışdırılması.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi, “Quyu lay sistemlərinin hidro-dinamikasının təcrübü tətbiqi“ şöbəsi

Xidməti tel. (+994 12) 490 57 45
Mobil tel . (+994 70) 348 47 13
Ev tel. (+994 12) 433 23 59
Faks
Elektron poçtu evgeniy_mamalov@rambler.ru