AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Rəsulov Mahir Əbdüləli oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri
Təvəllüdü 30.12.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

1-03-08

Hesablama Riyaziyyatı

Cırlaşan parabolik tip tənliklərin ədədi həllərinin araştırılması ve bəzi riyazi fizika tənlikləri problemlərinin həlləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

2-00-17; 1-03-08

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı; Hesablama riyaziyyatı

Neft və qaz yataglarının işlətmə göstəricilərinin hidrodinamik təyininin effektivliyinin və etibarlılığının artırılması

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
65

30

 

26

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

5

Əsas elmi nailiyyətləri 1 dərslik, 1 monoqrafiya (rus dilində), 1 dərslik, 1 monoqrafiya (Türk dilində),
Elmi əsərlərinin adları

Beynəlxalq hakimli jurnallarda yayımlanan məqalələr

1. Rasulov M.A. An effective solution of a mixed problem in filtration theory. Dif. Equations, USSR, vol.l5, No. ll, pp.2044-2055, 1979.
2. Rasulov M.A., A numerical method of solving a parabolic equation with degeneration. Dif., Equations., USSR· vol.18, No. 8 , pp.1418-1427, I982.
3. Rasulov M.A.  Investigation of circulation of sea water and the effect of river water on it in the north-west part of Black sea. Vodniye Resursý, No.4, USSR, pp 30-37,1983. (Blatov A.S. and Chechel I.I.)
4. Rasulov M.A. On a method of solving the Cauchy problem for a first-order nonlinear equation of hyperbolic type with a smooth equation. Soviet Math. Dokl., USSR, vol. 316, No. 4, pp. 777-781,1991.( Abasov M.T.)
5. Rasulov M.A.  Identification of the saturation jump in the process of oil displacement by water in a two-dimensional domain. Soviet Math. Dokl., USSR, vol:3l9, No.4, pp. 943- 947, 1992. (Abasov M.T., Ragimova T. A.)
6. Rasulov M.A.  A numerical method of solution of a nonlinear equation of hyperbolic type of the first order. Dif. Equations, USSR, vol. 28, No. 7, pp. 1254 -1261, 1992. (Ragimova T.A.)
7. Rasulov M.A. To the theory filtration of three-phase mixes in view of them compressible. Soviet Math. Dokl. USSR, vol. 325, No. 1, pp. 130-133, 1992. ( Abasov M.T.)
8. Rasulov M.A.  On a method of calculation of the first phase saturation during the process of displacement of oil by water from porous media. App. Mathematics and Computation, vol.85, Issue l, August ,pp.l-16,1997, USA.(B. Yıldız, M. Bayram)
9. An efficient numerical method for solving. Korteweg-de Vries equation in a class
of discontinuous functions. Applied Mathematics and
Computation,102,(1999), pp.139- 154. USA, (Erhan
Coskun).
10. Rasulov M.A.  An effective algorithm for Euler Systems in a class of discontinuous functions. Mathematical and a Computational Applications. Vol.4, No 2, pp. 185-189. USA, (Erhan Coskun).
11. Rasulov M.A.,  Erhan Coşkun, Bahaddin Sinoysal. A Finite  Differences Method
for a 2-D Nonlinear Hyperbolic Equation in a Class of Discontinuous Functions. Applied   Mathematics and Computation, vol. 140/2-3, pp. 279-295, 2003, USA.
12. Rasulov M.,  Karaguler T.  Finite Differences  Schemes for Solving System Equation of gas Dynamic in a Class of Discontinuous Functions. Applied Mathematics and  Computation, 143, pp. 145-164, 2003, USA.
13. Rasulov M.,  Karaguler T., Bahaddin Sinoysal. Finite Differences  Method for Solving Boundary Initial Value Problem of a System Hyperbolic Equations in a Class of Discontinuous Functions. Applied Mathematics and  Computation, 149, pp.47-63, 2004, USA.
14. Rasulov Mahir,  Karaguler T., Bahaddin Sinoysal. Numerical solution of Cauchy problem for second order  nonlinear wave equation with changeable type in a Class of Discontinuous Functions. Applied  Mathematics and  Computation, 147/2, pp. 423- 437, 2004, USA.
15. Rasulov Mahir, The finite differences  scheme for the first order system of nonlinear
differential equations in a Class of Discontinuous Functions. Applied Mathematics
and Computation, 154, pp. 671-681, 2004, USA.
16. Rasulov Mahir, Zafer Aslan, Ozkan Pakdil. Finite Differences Method for Shallow Water Equations in a Class of Discontinuous Functions. Applied Mathematics and  Computation. 160, pp. 343-353, 2005, USA.
17. Rasulov Mahir,A. Numerical Solution of One Dimensional Filtration of Three Phase
Compressible Fluid Through Medium in a Class of Discontinuous Functions.
Applied Mathematics and  Computation. 2005, USA.
18. Rasulov Mahir,A. , Karaguler T. Finite Differences Scheme for the Euler System of
Equations in a Class of Discontinuous Functions. İn book: “ Numerical Analysis and its
Applications Springer, USA, 2005.
19. Mahir Rasulov, Bahaddin Sinsoysal. Numerical Simulation of Initial and Initial-
Boundary Value Problems for Traffic Flow in a Class of Discontinuous Functions.
WSEAS Transactions on Mathematics Issue 12, Volume 5, December 2006,
pp.1339-1342.
20. Turhan Karaguler, Mahir Rasulov. A New Algorith for the Numerical Solution of
Electromagnetic Wave Equations in a Class of Nonsmooth Functions. WSEAS
Transactions on Electronics. Issue 6, Volume 3, June 2006, pp.336-339.
21. Mahir Rasulov, Gökhan Silahtaroğlu. Finding the Location the Shock Wave of Traffic
Flow On Highways in A Class of Discontinuous Functions. WSEAS Transactions on
Mathematics. Issue 12, Volume5, December 2006, pp.1343-1346.
22. Turhan Karaguler, Mahir Rasulov. Numerical Solution of a Transmission Line Problem
of Electrodynamics in a Class Discontinuous Functions. In book “ Differential &
Difference Equations and Applications” Hindawi Publishing Corparation, 2006. USA
23. Mahir Rasulov, Bahaddin Sinsoysal. Finite Differences Method for Solving of First
Order Hyperbolic Type Equations with Non Convex State Function Flow in a Class of
Discontinuous Functions. Difference Equations and Applications” Hindawi Publishing
Corparation, 2006. USA
24. Sinsoysal, B., Rasulov, M., Residue Method for the Solution of a 2D Linear Heat
Equation with Nonlocal Boundary Conditions, Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol.3,
No.34, (2008) 1693-1700.
25. Mahir Rasulov, Emine Boran, On a Method for Finding fhe Numerical Solution of
Cauchy Problem for 2d Burgers, Equation, European Scientific Journal August 2015,
/SPECIAL/ edition ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431. pp. 555-562.
26. Bahaddin Sinsoysal, Mahir Rasulov, Numerical Solution of Thin Film Equation in a
Class of Discontinuous Functions, Equation, European Scientific Journal August 2015,
/SPECIAL/ edition ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431. pp. 382-389.
27. Sinsoysal, B., Rasulov, M., Carfi, H., On Grid Method for Entropy Solution of the
Problem of Simultaneous Motion of Two-Phase Fluid in a Natural Reservoir, Asian
Journal of Applied Sciences, Vol.4, No.2, (2016) 286-302.
28. Mahir Rasulov, Zafer Aslan, Bahaddin Sinsoysal and Hakan Bal, The D'alambert`s Type
Solution of the Cauchy Problem for Hyperbolic Equation, Homogeneous with Respect to
Fourth Order Derivatives. (2017, yayına sunulup)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

7il Bakı Dövlət Universiteti ; 21 il Türkiye Cumhuriyyeti Karadeniz Texnik Universitetı ; Beykent Universiteti,

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun "Laydaxili dinamiki proseslərin ədədi modelləşdirilməsi" şöbə rəhbəri

Xidməti tel.
Mobil tel . (+994 50) 378 52 98
Ev tel. (+994 12) 436 79 48
Faks
Elektron poçtu mresulov@gmail.com