AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Kadrlar şöbəsi

Tel.

(+994 12) 493 67 41
(+994 12) 493 67 51

Faks (+994 12) 493 67 51  
Elektron poçtu novruzovanrmin55@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Nərmin Novruzova Nəriman qızı