AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-10-15 08:04:02 822

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “Eurasian Mining” jurnalında məqaləsi çapdan çıxıb

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Namaz Yusubovun “Müasir geodinamikanın Qara dəniz-Xəzər bölgəsinin quruluşuna və tektonikasına təsiri”(“Inflence of modern geodynamics on the structure and tectonics of Black Sea-Caspian region)”adlı məqaləsi Rusiyanın “Eurasian Mining” ” jurnalında çapdan çıxıb.

Qeyd edək ki, bu məqalə V.Kərimov, Q. Yetirmişli, R.Mustayev və N.Yusubovun iştirakları əsasında yazılmışdır.

https://drive.google.com/file/d/15xrFA7sMlWJ22LIhS4H0V6iEiCXm0ol7/view?usp=sharing