AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-08-01 06:15:52 661

Академик Фахраддин Гадиров: “За наше чистое море” статья была опубликована в газете ”Наука”