AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2020-09-15 06:18:31 1040

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Vaqif Qurbanovun

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Vaqif Qurbanovun Rusiyanın məşhur jurnallarından biri olan 'Perm Journal of Petroleum and Mining Engineering '-də 'Анализ петрофизических исследований
глубокозалегающих нефтегазовых коллекторов
сухопутных и морских месторождений Азербайджана ' (Analysis of Petrophysical Studies of Deep-Lying Oil
and Gas Reservoirs of Onshore and Offshore Fields in Azerbaijan) adlı məqaləsi nümayiş edilib.
Bu məqalədə 3 müəllif iştirak edib:
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Vaqif Qurbanov
Lətif Sultanov
Nurlana Quluyeva