AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2023-06-12 10:01:26 470

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında məqaləsi çap olunub

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun “Lay sistemlərinin hidroqazdinamikası” şöbəsinin elmi işçisi Sonaxanım Səlimovanın “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında “Lay-quyu sistemində qaz-kondensat qarışığının axın prosesinin modelləşdirilməsi” məqaləsi çap olunub.